Tom drugi, część trzecia dzieła \”Słowianie Zachodni\” omawia następujące tematy:Rozwój cywilizacji Słowiańszczyzny. Północno-Zachodniej. Byt pasterko-rolniczy i przemysłowy.1. Jedność obyczajów zapewnia jednakowy rozwój społeczny.2. Gospodarstwo domowe. Pasterstwo. Rolnictwo. Ochodze. Ujazdy….

Sprawdź cenę i kup