Już sam tytuł wskazuje, ze głosiciel Słowa Bożego w czasie świętej liturgii całą swoją uwagę powinien skierować na Osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka…Przepowiadanie Ewangelii Jezusa Chrystusa będzie rodzić wiarę słuchaczy, a wiara prowadzić do nawrócenia i przemiany życia….

Sprawdź cenę i kup