To niezawodne narz?dzie najnowszej generacji skutecznie chroni domowe urz?dzenia i ich u?ytkownik?w (w tym najm?odszych) oraz prywatno??, poufne dane i sie? Wi-Fi. Zadbaj o wszechstronn? ochron? przed niebezpiecze?stwami zwi?zanymi z codziennym korzystaniem z Internetu – r?norodnymi rodzajami zagro?e? i szkodliwego oprogramowania (w tym phishingiem i ransomware), dzia?aniami cyberprzest?pc?w – pr?bami wy?udze? i oszustw oraz kradzie?? danych oraz to?samo?ci z Panda Dome Advanced 2019.

Sprawdź cenę i kup