Publikacja ma na celu omówienie – z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia – zasad odpowiedzialności przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, z uwzględnieniem uregulowań zawartych nie tylko w polskim Prawie przewozowym, ale także w konwencji o umowie międzynarodowego…

Sprawdź cenę i kup