Tematem tego tomiku lectio divina jest opis męki Jezusa według Łukasza. Znajdziemy w nim następujące rozważania: \”testament Jezusa\” (Łk 22,1-53), proces Jezusa (Łk 22,54-23,25 ), ukrzyżowanie (Łk 23,26-56). Innocenzo Gargano, kameduła, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego…

Sprawdź cenę i kup