Opracowanie stanowi pierwszą w doktrynie polskiej – na tak znaczną skalę – próbę kompleksowego spojrzenia na związki zachodzące pomiędzy prawem cywilnym a prawem podatkowym na tle polskiego systemu podatkowego. Specyfikę podjętej problematyki podkreśla fakt, że chodzi o gałęzie prawa należące do…

Sprawdź cenę i kup