Najnowsze rozwi?zanie przygotowane przez fi?skiego producenta – F-Secure SAFE – to prze?omowa us?uga umo?liwiaj?ca zabezpieczenie wszystkich rodzaj?w domowych urz?dze?, niezale?nie od ich rodzaju i systemu operacyjnego. Opiera si? na najskuteczniejszej, wielokrotnie wyr?nianej i ciesz?cej si? ogromnym zaufaniem technologii F-Secure, gwarantuj?cej maksymalny poziom ochrony i bezpiecze?stwo danych i u?ytkownik?w.

Sprawdź cenę i kup