Niniejsza książka podejmuje problem z zakresu teorii dowodu w systemach tablicowych. Jednym z jej głównych celów jest zdefiniowanie formalnego pojęcia dowodu tablicowego – czyli tzw. tablicy – a co za tym idzie, formalnego sformułowania pojęć pomocniczych, które towarzyszą definiowaniu systemu…

Sprawdź cenę i kup